บุคลากร

manage-images

นายสำรวม มีอาษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางอัญชลี เชียงสากุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางระนอง สนเกื้อกูล

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางรำพรรณ มีอาษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นายบำรุง ถาวรสาลี

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางรัดดา ถาวรสาลี

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางพรทิพย์ ถาวรยิ่ง

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางรัชฎาพร ภิมล

ครู ชำนาญการ

manage-images

นางกาญจนา จำปาเทศ

ครู

manage-images

นายสุบิน เวชการ

ช่างไฟฟ้า

manage-images

นางสาวคณิตา พลยุทธ

ครู (อัตราจ้าง)

manage-images

นางสาวพรนับพัน มีอาษา

เจ้าหน้าที่ธุรการ